מצלמות עינית לדלת כניסה

חדש בגינות פאר שופ מצלמות עינית לדלת כניסה עוד חידוש בעידן הבטיחות לבית ולילדים עם יכולות הקלטה ותיעוד של כל העובר מעבר לדלת הכניסה של ביתך