מזלפים לגינה

השקיה וחיסחון במים ,השקיה בגגות ומרפסות אפילו בתוך הבית השימוש במזלפים הינו חיוני ונוח לשימוש

ניתן להשיג במידות שונות וצורות מעוצבות ,