זרעי ירקות אורגניים

זרעים אורגניים

זרעים אורגניים, הוא ביסודו גידול מסורתי, המבוסס על ידע וטכנולוגיה אשר נאספו במשך שנים של חקלאות אורגנית.

אך לכל השיטות האורגניות מטרות ושיטות השמה משותפות:

  • אי שימוש בחומרי הדברה או דישון מלאכותיים וללא אורגניזמים מהונדסים גנטית.
  • הגנה על הקרקע וטיפול אישי.
  • קידום של גיוון ביולוגי (לדוגמה, גידול של מגוון יבולים עדיף על יבול יחיד).
  • ללא תרופות (לדוגמה הורמונים) וגישה למרעה חיצוני למשק חי ולתרנגולות.

חקלאות אורגנית היא ביסודה חקלאות מסורתית, המבוססת על ידע וטכנולוגיה אשר נאספו במשך אלפי שנים של חקלאות, לפני מהפכת החקלאות הכימית. במושגים כללים, חקלאות אורגנית מערבת תהליכים טבעיים אשר לרוב אורכים תקופות זמן ארוכות וגישה הוליסטית, בזמן שחקלאות מבוססת כימיקלים, מתמקדת בתוצאה מידית ומבודדת.

אין מוצרים בסעיף זה