כלי חפירה

כלים ידניים :

מזמרות, מספרי דשא, מזלגות חפירה, מגרפות יד, טוריות, אתי חפירה, קילשונים, מכושים, ועוד מבחר גדול של כלים.