גליגן EC-24 תמ 1ל' ADAMA GALIGAN

מותג: אגן אדמה
205.00
תיאור קצר:
מונע הצצה וקוטל עשבים בררני. מדביר עשבים קיימים בהדרים, במטעים, בירקות, בגידולי שדה, בצמחי נוי ובהכנת שטחים. גליגן המופעל מהסתיו ועד האביב בהמטרה או בגשם ימנע את הצצת העשבים הבאים לתקופה ממושכת בהתאם לעונה ולמינון ויקטול בריסוס את אותם העשבים שגובהם עד 10 ס"מ (למעט הדגניים שרק הצצתם תימנע):...
31101400
231 פריטים
+
מונע הצצה וקוטל עשבים בררני. מדביר עשבים קיימים בהדרים, במטעים, בירקות, בגידולי שדה, בצמחי נוי ובהכנת שטחים.

גליגן המופעל מהסתיו ועד האביב בהמטרה או בגשם ימנע את הצצת העשבים הבאים לתקופה ממושכת בהתאם לעונה ולמינון ויקטול בריסוס את אותם העשבים שגובהם עד 10 ס"מ (למעט הדגניים שרק הצצתם תימנע): רחבי עלים - חלבלוב קעור, ענבי שועל, אבוטילון, חבלבל (מזרעים), לכיד, דטורה, חלמית, מעוג, ירבוזים, רגלה, לשישית הצבעים, ארכובית, בר-גביע, מרור הגינה, מצליבים (למעט שחליל שרוע), סביון, אמיך קוצני, נזמית, סרפד, ברקן, עשנן וגדילן. השיבוש בחבלבל ובירבוז שרוע יימנע לתקופה קצרה. סוככיים ייצרבו ונביטם תימנע לתקופה קצרה. צמחי קייצת אינם נצרבים ונביטתם אינה נמנעת ע״י טיפול בגליגן. דגניים - שיבולת שועל, חפורית, דוחנית השלחין ואצבען מאדים.

הוראות שימוש:
 לקראת הטיפול למניעת הצצה:
רסס על קרקע חלקה ללא רגבים. עיבוד השטח לאחר הריסוס יפחית את פעילות התכשיר במניעת הצצה.
טמפרטורות גבוהות יקצרו את משך פעולת מניעת ההצצה של התכשיר. ה
יווצרות בקיעים בקרקע מטופלת בגליגן תאפשר הצצת עשבים.

הפעלת התכשיר:
גליגן ימנע הצצת עשבים לאחר שיופעל ע״י גשם או המטרה בשיעור 10 מ"מ לפחות. יש להפעילו בקיץ לא יאוחר מ-7 ימים ובחורף לא יאוחר משבועיים לאחר הריסוס. הערות לטיפול: אין לרסס גליגן בחממות ובמבנים סגורים. אין לרסס בתנאי לחות ובתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון קרה, שרב או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, נזקי קרה, חוסר אוורור קרקע, נזק מקוטלי עשבים ועוד. גליגן צורב צמחים. הימנע מרחף לגידולים שכנים וצמחי תרבות.

דף מוצר:
/attachments/files/31101400_Galigan.pdf
מק"ט:
31101400
נפח:
קטילה/מניעה:
קטילה+מניעה
שם מוצר:
גליגן 1 ליטר קוטל עשבים בררני ומונע נביטת עשבים אגן אדמה